วิชญาณัม ยินดีต้อนรับ เข้ามาเสวนากันนะครับ
กระทู้ใหม่
Erdo?an telefonla ba?land?, Katar televizyonu canl? yay?na girdi
Erdo?an telefonla ba?land?, Katar televizyonu canl? yay?na girdi
olarak yay?n hayat?na ba?lad???m?z ilk gnden itibaren lkemizde demokrasinin tm kurumlar? ile yerle?mesi, milli irade ve de?erlerimizin hakim olmas? iin tm gcmzle al??t?k. Bu lkenin gelece?inin derin sularda bo?ulup gitmemesi iin
"Mahrem imam"la yapt??? 5 bin 500 telefon gr?mesini inkar etti
saatlerinde gzalt?na al?nd???nda, darbenin nlenmesinde nemli rol oynayan emekli Binba?? Bar?? Dedeba??'n?n yan?na geldi?ini ve kendisine "darbeci hain" diyerek yzne tkrd?n ifade eden Aygn, "Ellerimi ve ayaklar?m? ba?lad?lar. Dedeba?? 
?mam mikrofonu a?k unutunca olanlar oldu!
?mam mikrofonu a?k unutunca olanlar oldu!
Samsun'da Camii imam? ezan saatinde mikrofonu a?k unutunca ortaya ilgin anlar ?kt?. Ezan okumaya haz?rlanan imam mikrofonun a?k oldu?unu unutarak telefonla konu?maya ba?lad?. Mahalle sakinleri k?sa sren ?a?k?nl???n ard?ndan gere?i anlay?nca 
FET'nn kripto askerleri ankesrl ?ifreden zld
FET'nn kripto askerleri ankesrl ?ifreden zld
Szde mahrem abilerle ankesrl telefonla ileti?im kuran kripto askerlere ynelik ?zmir, Tekirda?, Osmaniye ve Bal?kesir'de yrtlen soru?turmalar, FET'nn TSK'daki yap?lanmas?n?n tasfiyesinde nemli rol oynuyor. Kriptolardan sorumlu "sivil imam
Ryada Cami Grmek - RuyaTabirleri.com
Ryada Cami Grmek - RuyaTabirleri.com
Ryada Cami Grmek ne demektir, Cami Grmek kelimesi neye yorumlan?r, Ryada Cami Grmek nedir ve ne anlama gelir
Kad?n Erkek Yaln?z Kal?nca  ocuk & Aile
Kad?n Erkek Yaln?z Kal?nca ocuk & Aile
Bir Havva Diyor ki Bu ya?ad???m kt olay? yazmayacakt?m fakat benim gibi ba?kalar? da ayn? hataya d?mesinler diye yazd?m; ama yazmak benim iin zor oldu, an?lar? tekrardan ya?ad?m.
MUHKEM ?NSAN HSEY?N GLHAN | SAKALEYN ARAPO?LU
MUHKEM ?NSAN HSEY?N GLHAN | SAKALEYN ARAPO?LU
Cilt Hastal?klar? ok s?k?nt? veren inat? deri hastal?klar?, egzama, sedef ve alaca dahil, dahili ve harici problemlerden kaynaklan?r.
ฝากข้อความถึงเพื่อน
บทความแนะนำ
Meditation Timer
วีดีโอ
การบำบัดอาการแขนชาไม่มีแรง
การบำบัดสารพิษที่หลังเนื่องจากการฉีดยาฆ่าแมลง