วิชญาณัม ยินดีต้อนรับ เข้ามาเสวนากันนะครับ
กระทู้ใหม่
akiai tebebando rasti nuomininkus Gelgaudikio dvarui
akiai tebebando rasti nuomininkus Gelgaudikio dvarui
aki? rajono savivaldyb? jau penkt? kart? bando rasti nuomininkus Gelgaudikio dvaro ansambliui, nes iki iol buv? trys bandymai surasti koncesinink? ir vienas - nuominink? baig?si be laukiamo rezultato, rao "Lietuvos inios". Saki? rajono
Etikos sargai tirs aki? rajono mero elges?
Etikos sargai tirs aki? rajono mero elges?
Etikos sarg? gautame tos pa?ios savivaldyb?s tarybos Kontrol?s komiteto pirmininko Mindaugo Tarnausko praneime nurodyta, kad aki? rajono savivaldyb? vykdo Gelgaudikio dvaro sodybos nuomos konkurs?, o E.Pilypaitis yra io konkurso komisijos 
Lietuvos pasveikinimas prie Juodosios j?ros. Gruzijos reportaai (2)
Lietuvos pasveikinimas prie Juodosios j?ros. Gruzijos reportaai (2)
Welcome Litva - trispalv?s spalvomis kvie?ia uraas ties isinuomoto buto durimis Batumyje. Taip pasveikina buto savininkas - dizaineris Giorgi. Batumis - populiariausias Gruzijos kurortas su keliolikos kilometr? promenada, dangoraiiais ir vienu 
M?lyno d?melio persmelkta kelion?
M?lyno d?melio persmelkta kelion?
Rugs?jo 9 d. prie Nemuno aki? ir Jurbarko rajonuose rinkosi motocikl? "Jawa" gerb?jai. Pasimatymas SuJAWA.lt burzg? vis? dien?: ?ekoslovakik? motocikl? gerb?jai vain?josi mike ir po apylinkes. Kalbiname renginio organizator? Aldon? 
ฝากข้อความถึงเพื่อน
บทความแนะนำ
Meditation Timer
วีดีโอ
การบำบัดอาการแขนชาไม่มีแรง
การบำบัดสารพิษที่หลังเนื่องจากการฉีดยาฆ่าแมลง