ผู้ดูแล: cateye
บริการตรวจสุขภาพสมาชิกด้วยเพนดูลัม โดย Cateye
๑ ลงชื่อจองคิวของท่านที่กระทู้
๒ ส่งภาพถ่ายปัจจุบันของท่านมาที่ ke-te-23@msn.com
๓ รอรับผลการตรวจสุขภาพ พร้อมคำแนะนำในการบำบัดเบื้องต้น ที่กระทู้เพนดูลัม
๔ ห้ามเอารูปคนอื่นที่เขาไม่อนุญาติมาให้ตรวจ และ ห้ามเอารูปคนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วมาลองของ
๕ การตรวจสุขภาพด้วยเพนดูลัมเป็นเพียงศาสตร์ทางเลือกหนึ่งเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณ
๖ การบริการนี้เพื่อสร้างกุศลไม่มีธุรกิจแอบแฝงใดๆทั้งสิ้น
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด