ค้นหา
ผู้ดูแล: JingJo
กรุณาบอกวันเดือนปีเกิด เวลาเกิดที่แน่นอนไม่ประมาณ ส่วนสูง สีผิว รูปร่าง เพศ และ จังหวัดที่เกิด ด้วยครับ ถ้าบอกละเอียดก็จะทายได้ละเอียดขึ้น

๑. ให้บอกว้นเดือนปีเวลาเกิดให้ถูกต้อง ตามหลักนิยม ถ้าใครใช้แบบสากลคือเป็นแบบมีเครื่องหมายทับและเวลาเกิดหลังเที่ยงคืนไปแล้วต้องบอกว่าเช้าเป็นวันอะไรด้วย เพื่อจะได้ไม่ผิดในการใช้วันในการทำนาย ถ้าผิดกฎจะยกเลิกในการทำนายดวงของคนนั้น ให้คนอื่นได้ใช้บริการต่อไป

๒. ถ้าไม่มีเวลาเกิดแน่นอนหรือไม่รู้วัน เดือน ปีเกิด ก็ไม่ต้องเขียนแต่ให้บอก อักษาย่อของชื่อ และ นามสกุลมา เช่นชื่อ กมลา จิตงาม ก็เขียน ก กับ จ

๓. ถามได้ไม่เกิน ๓ ข้อนะครับ เอาเท่าที่จำเป็นเพื่อจะได้ให้คนอื่นได้ใช้บริการบ้างนะครับ

๔. กรุณาตอบกลับด้วยว่าคำทำนายถูกหรือผิดอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเก็บสติถิ

๕. มีนักพยากรณ์หลายท่านที่เข้ามาช่วยพยากรณ์
ขอให้คำพยากรณ์เป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคำพยากรณ์